Aleš Michálek - konstelace

Narodil jsem se v roce 1963. Vystudoval jsem Fakultu strojního inženýrství ČVUT a dlouhá léta pracuji v oblasti informačních technologií jako konzultant a projektový manažer. 
 
Od roku 2004 jsem prošel řadou seminářů zaměřených na osobní rozvoj od chození po žhavém uhlí a šamanského cestování až po Vision Quest, semináře zaměřené na prožitky smrti a práci se silovými substancemi pod vedením učitelů z Jižní a Severní Ameriky. Konstelacím se intenzivně věnuji od roku 2006, nejprve jako účastník a po ukončení výcviku u Jana Bílého v roce 2008 jako lektor. Zajímám se rovněž o různé techniky práce s vlastním stínem a traumatem, kde je mým velkým učitelem můj vlastní život. V letech 2014 a 2015 jsem absolvoval část výcviku práce s traumatem dle Petera Levina Somatic Experiencing.
 
V současné době mě nejvíce inspiruje dílo Carla Gustava Junga, ve kterém nacházím paralely a opěrné body pro svou konstelační práci i osobní rozvoj.
 
 
 
 

Miloslava Přibylová - grafoložka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Praxi jsem zahájila jako učitelka na soukromém gymnáziu. Poté jsem 15 let pracovala v oboru sociologie v české soukromé firmě zaměřené na marketingový a sociologický výzkum. Vedla jsem výzkumné projekty a do mojí kompetence patřila také personalistika (školení zaměstnanců, vedení nových zaměstnanců v adaptační době, sledování spokojenosti zaměstnanců). Od roku 2011 pracuji na studijním oddělení Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jsem tam spokojená a svou práci i studenty mám moc ráda.
 
V roce 2008 jsem začala studovat grafologii a psychologii v soukromé škole CALIX, v květnu 2010 jsem složila závěrečnou zkoušku z grafologie a získala Osvědčení o rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT ČR. V prohlubování znalostí a studiu grafologie i psychologie nadále pokračuji.
 
Zajímám se o osudy lidí a osobní vnímání kvality života. Mojí vizí je pomáhat lidem nalézt své místo v životě.
 
Písmo zachycuje jedinečný výraz osobnosti pisatele. Rozbor rukopisu umožňuje tento výraz přečíst, pochopit a interpretovat. Mým cílem je nalézt osobní příběh pisatele, který zachytí jeho aktuální témata a naznačí východiska pro další směřování a osobní rozvoj. Grafologická konzultace by měla klientovi ukázat jeho reálné možnosti, povzbudit ho, potěšit a naplnit energií.