Kdy nejsou konstelace vhodné

Jako žádná jiná metoda, ani konstelace nejsou všespasitelné a použitelné ve všech případech. Především v následujících situacích nejsou konstelace vhodné a klient by měl vždy upozornit lektora předem, pokud se ho tato situace týká:

  • akutní traumatická situace (např. úmrtí blízké osoby, aktutní rozchod, ...)
  • klient je ve stádiu psychiatrické léčby
  • klient zažívá akutní psychotické stavy
  • klient je závislý na užívání drog či alkoholu či pod jejich vlivem