Ceník

Grafologie

1200 Kč za kompletní rozbor (elektronicky a písemně, rozsah 2-3 strany A4), v ceně je zahrnuta následná konzultace a vysvětlení rozboru, zodpovězení dotazů klienta (v rozsahu 1 – 2 hodiny, dle potřeby).

Individuální terapie

 900 Kč za jedno sezení individuální terapie rodinných konstelací v trvání cca 1 - 1,5 hodiny

Rodinné konstelace - skupinový seminář

Cena za  účast na skupinovém semináři rodinných konstelací je určována vždy pro konkrétní akci a najdete ji v sekci Kalendář akcí.