Co lze řešit konstelacemi

Konstelační práce umožňuje pracovat v podstatě s libovolným problémem. Nejvíce využívané jsou především pro všechny druhy problémů ve vztazích:

  • Rodinných: k partnerovi, rodičům, dětem, sourozencům, rodinné zátěže

  • Pracovních: k nadřízeným, podřízeným, kolegům, zákazníkům

  • Obecně mezilidských: opakující se modely chování, vztahy k lidem mimo rodinný systém

Konstelace lze rovněž stavět na problémy chronických zdravotních potíží nebo třeba vlastních podnikatelských aktivit. Šíře záběru situací, které je možné konstelačně řešit, je téměř neomezená.