Individuální forma konstelací

Konstelace jsou běžně aplikovány jako skupinová terapie, kdy klient modeluje požadovaný systém, zpravidla vlastní rodiny, dle pokynů terapeuta tak, že do rolí určených členů rodiny staví ostatní účastníky semináře. S nimi pak  terapeut - konstelář dále pracuje tak, aby dosáhl určité harmonizace celého systému tím, že mu pomůže vrátit jeho vnitřní řád.

Velmi úspěšně je však možné pracovat s konstelacemi i individuální formou. Vše potom probíhá velmi obdobně jako u běžného semináře, systémy jsou však modelovány pomocí figurek. V tu chvíli se potom terapeut ujímá role jejich hybatele a do jisté míry i mluvčího. I figurky totiž, postaveny do konstelace, jsou kupodivu schopny „cítit“, tedy přenášet energii. Konstelář potom tuto energii vnímá a reaguje na ni pohybem s figurkami, případně tlumočením jejich pocitů a sdělení, pokud to cítí jako žádoucí. Platí zde stejně jako u běžných konstelací, že i klient bývá často zasažen emočním polem konstelace a někdy ani není potřeba za jednotlivé postavy mluvit.

Celé sezení trvá 60 – 90 minut, může se i trochu protáhnout, u konstelací nelze předem říct, jak dlouho bude celý proces trvat.