Jak se připravit na seminář

Obecně se uvádí, že před účastí na semináři rodinných konstelací je potřebné znát dobře historii své původní rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče,...) minimálně o dvě generace nazpátek. Faktická znalost důležitých událostí z rodiny je vždy přínosem a může při práci poskytnout určitá vodítka. Na druhou stranu lze v konstelacích pracovat úspěšně i s klienty, kteří vyrostli v dětských domovech či u náhradních rodičů a o své původní rodině neví vůbec nic. Proto ze své vlastní praxe nepovažuji důkladnou znalost událostí v původní rodině za rozhodující. Mnohem podstatnější pro dosažení léčivého přínosu konstelace je rozhodnutí a záměr klienta situaci, která je pro něj tématem, řešit.