K čemu je rozbor písma

Grafologický rozbor by měl pisatele popsat, bez posuzování, bez hodnocení. Vykreslit osobnost takovou jaká je – s jejími silnými a slabými stránkami, dispozicemi, tendencemi, vlohami, vlastnostmi, přijatými rolemi a vzorci chování, vystihnout dynamiku osobnosti, ukázat aktuální témata.

Cílem je: poznat se, přijmout se, využít svůj potenciál, žíc v souladu se svým životním rytmem a posláním.

Využití grafologie:
 
 1. Sebepoznání
 • rozbor objektivně popíše strukturu a dynamiku osobnosti, motivy chování, osobní témata, výzvy a úkoly, na které je třeba se zaměřit, dispozice, které je možné rozvíjet
 • cílem je poznat se, přijmout sebe sama, rozvíjet se
 1. Poznání někoho jiného
 • je možné provést rozbor písma jiného člověka, kterého chcete lépe poznat (partnera, kamaráda, někoho z rodiny) - v tom případě je nutné připojit k podkladům jeho písemný souhlas a podpis
 1. Výběr povolání
 • při výběru nebo změně povolání pomůže rozbor rozhodnout, zda vlohy a charakterové vlastnosti pisatele odpovídají požadavkům pro výkon určité profese a sladit tak přání, představy a možnosti pisatele s nároky pracovního místa, ukázat možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání
 • rozbor rukopisu poskytuje platné a hodnotné informace, až když je psací pohyb dostatečně zautomatizován a pisatel dosáhne při psaní takové zběhlosti, že píše tzv. automatickým větným impulzem (tj. předem má v hlavě celou větu, kterou napíše). K tomu dochází kolem 13-15 let věku. To znamená, že u žáků a studentů končících povinnou školní docházku je už možné použít rozbor písma jako zdroj informací při výběru školy a rozhodování o dalším vzdělávání.
 1. Personalistika
 • diagnostika při výběrovém řízení zaměřená na zjištění vlastností týkajících se požadavků na pracovní pozici: energie, aktivita, vůle, vytrvalost, motivace, soustředění, rychlost, přesnost, sociabilita a spolupráce, řídící schopnosti, organizační schopnosti, výkonnost, odolnost vůči zátěži, pružnost, schopnost učit se, samostatnost atd.
 • charakteristika osobnosti při obsazování pozic z vnitřních zdrojů nebo při rozhodování mezi kandidáty v úzkém výběru (povyšování, přemisťování pracovníků), při řešení konfliktů či nastavování pravidel spolupráce v týmu,
 • grafologický rozbor písma pomůže i při zjišťování skutečné motivace či hledání optimální role, která odpovídá vlastnostem, schopnostem a přáním pracovníka
 • důležité je vymezit požadavky na osobnostní profil kandidáta (nejen odborné požadavky), a také charakteristiky limitující a nežádoucí
 • grafologický rozbor poskytuje vysoce validní informace vzhledem ke konkrétním požadavkům pro danou pozici, poskytuje komplexní obraz osobnosti a je velmi efektivní a relativně levný (neboť dokáže nahradit několik úzce zaměřených psychodiagnostických metod)
 
 1. Psychodiagnostika dětí i dospělých
 • grafologický rozbor může poskytnout cenné informace pro psychologa
 • ve výchovném poradenství – u malých dětí (rozbor kreseb), v období puberty a dospívání - pomáhá odhalit a pojmenovat problémy