Vítejte v sekci Rodinných konstelací

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem."   C. G. Jung

Jmenuji se Aleš Michálek (více informací Kdo jsme) a jsem lektorem rodinných konstelací. Jsou pro mě jedinečným způsobem terapeutické práce, kde každá konstelace má neopakovatelný průběh a hluboký účinek na úrovni osobního prožitku. Jako jeden z hlavních rozdílů a přínosů oproti standardním terapeutickým metodám vidím právě to, že konstelace pracuji s příčinami problémů, které leží v oblasti nevědomí a pomáhají je dostat na světlo a zpracovat ve prospěch klienta. Velkou výhodou je též šířka záběru, kdy pomocí konstelací lze řešit nejenom problémy v oblasti vztahů v rodinách či v jakémkoli kolektivu, ale i problémy v oblasti finanční, podnikatelské, zdravotní či jakékoliv jiné záležitosti.

Rodinné, obecně systemické konstelace byly vyvinuty v průběhu 80. až 90. let minulého století německým terapeutem Bertem Hellingerem jako syntéza řady jiných terapeutických metod (Primární terapie doktora Janova, Gestalt terapie, transakční analýzy, neurolingvistického programování a dalších). Dnes jsou v České republice již poměrně rozšířenou terapeutickou metodou používanou jak pro řešení rodinných a vztahových problémů, tak i některých specifických oblastí, jako např. zdravotních obtíží. 

O tom proč a jak fungují či nefungují, lze najít na internetu poměrně dost různých a zajímavých názorů. Sám Bert Hellinger se zdržuje jakýchkoliv pokusů o výklad a zastává stanovisko, že není důležité jak, ale to, že z empirických zkušeností je ověřené, že konstelace fungují. Mě osobně je tento pohled velmi blízký a při mé práci je pro mě určující.